மெய் என்ற சத்தியம்

அசத்தியம் – Unconscious Incompetence (பொய்) சத்தியம் – Conscious Incompetence (மெய்) சாத்தியம் – Conscious Competence (செய்) அசாத்தியம் – Unconscious Competence (வாய்) பொய் என்பது எனக்கு தெரியாத மெய், தெரிந்த பிறகு அது பொய்யல்ல. இந்த தெரிதல் இங்கே இப்போது (NOW) ஒரு கணப்பொழுதில் நடக்கிறது.

Published
Categorized as General

பிள்ளையார் சுழி என்று எல்லோராலும் அறியப்பட்ட ஒரு குறி தான் இந்த “௳” என்ற தமிழ் எழுத்து. விநாயகப் பெருமான் எழுத்தோடு தொடர்புடையவர். மகா பாரதம் என்ற பெரும் காவியத்தை வியாசர் பாட விநாயகர் எழுதியதாக சொல்லப்படுகிறது.

Published
Categorized as General